டொமைன் சரிபார்ப்பு மற்றும் சரிபார்ப்பு


உங்கள் டொமைனில் தரவு மீறல் வெளிப்பாட்டின் அளவை மதிப்பிட, இவற்றைப் பின்பற்றவும்மூன்று எளிய படிகள்உங்கள் தகவலை சரிபார்க்க.

உங்கள் டொமைன் பயனர்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது மிகவும் முக்கியமானது என்பதை நாங்கள் புரிந்துகொள்கிறோம், எனவே டொமைன் அங்கீகாரத்தைச் சரிபார்க்க மூன்று அருமையான வழிகள் எங்களிடம் உள்ளன - பயன்படுத்திடிஎன்எஸ்,HTML, மற்றும்மின்னஞ்சல். உங்கள் தேவைகளுக்கு ஏற்ற சிறந்த முறையைத் தேர்ந்தெடுப்பதை எளிதாக்குவதே எங்கள் குறிக்கோள்.

டிஎன்எஸ்: முதல் முறையில் உங்கள் டொமைனின் DNS அமைப்புகளில் ஒரு சிறப்பு பதிவைச் சேர்ப்பது அடங்கும். இது உண்மையான ஒப்பந்தம் என்பதை உறுதிப்படுத்த உங்கள் டொமைனுக்கு ரகசிய கைகுலுக்கலை வழங்குவது போன்றது. செயல்முறையின் மூலம் நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுவோம், அது முடிந்ததும், உங்கள் டொமைனின் அடையாளம் எந்த நேரத்திலும் சரிபார்க்கப்படும்!

HTML: நீங்கள் இன்னும் நடைமுறை அணுகுமுறையை விரும்பினால், நாங்கள் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு அளித்துள்ளோம்! உங்கள் இணையதளத்தின் ரூட் டைரக்டரியில் தனித்துவமான குறியீட்டைக் கொண்ட HTML கோப்பைச் சேர்க்கவும். இது "ஆமாம், இது எனது டொமைன்!" என்று ஒரு டிஜிட்டல் கொடியை நடுவது போன்றது. நாங்கள் கொடியை சரிபார்ப்போம், அது இருந்தால், நீங்கள் செல்லுங்கள்!

மின்னஞ்சல்: கடைசியாக, மின்னஞ்சலின் வசதியை விரும்புவோருக்கு, உங்கள் இன்பாக்ஸுக்கு நேராக சரிபார்ப்பு இணைப்பை நாங்கள் அனுப்பலாம். இணைப்பைக் கிளிக் செய்து, உங்கள் டொமைன் அங்கீகரிக்கப்பட்டது! உங்களுக்குப் பிடித்த மின்னஞ்சலைத் திறந்து பட்டனைத் தட்டுவது போல இது எளிமையானது.

நினைவில் கொள்ளுங்கள், இந்த செயல்முறையை முடிந்தவரை மென்மையாகவும் நட்பாகவும் செய்ய நாங்கள் இங்கு வந்துள்ளோம். எனவே உங்களுக்குச் சிறப்பாகச் செயல்படும் முறையைத் தேர்ந்தெடுத்து, அந்த டொமைனை அங்கீகரிப்போம்! 🎉படிகள் செயல் விளக்கம் நிலை
# 1 டொமைன் பெயர் சரியான டொமைன் பெயரை உள்ளிடவும் நிறைவு
# 2 சரிபார்ப்பு விருப்பங்கள் மின்னஞ்சல், DNS, html போன்றவற்றின் அடிப்படையில் சரிபார்ப்பு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் நிலுவையில் உள்ளது
# 3 முழுமையான சரிபார்ப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விருப்பத்தின்படி சரிபார்ப்பு செயல்முறையை வெற்றிகரமாக முடிக்கவும் நிலுவையில் உள்ளது
20% முடிந்தது (வெற்றி)
படிகள் செயல் விளக்கம் நிலை
# 1 டொமைன் பெயர் சரியான டொமைன் பெயரை உள்ளிடவும் நிறைவு
# 2 சரிபார்ப்பு முறை மின்னஞ்சல், DNS, html போன்றவற்றின் அடிப்படையில் சரிபார்ப்பு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் நிறைவு
# 3 முழுமையான சரிபார்ப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையின்படி சரிபார்ப்பு செயல்முறையை வெற்றிகரமாக முடிக்கவும் தோல்வி
100% முழுமையானது (தோல்வி)


படிகள் செயல் விளக்கம் நிலை
# 1 டொமைன் பெயர் சரியான டொமைன் பெயரை உள்ளிடவும் நிறைவு
# 2 சரிபார்ப்பு முறை மின்னஞ்சல், DNS, html போன்றவற்றின் அடிப்படையில் சரிபார்ப்பு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் நிறைவு
# 3 முழுமையான சரிபார்ப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையின்படி சரிபார்ப்பு செயல்முறையை வெற்றிகரமாக முடிக்கவும் வெற்றி
100% முழுமையானது (வெற்றி)
படிகள் செயல் விளக்கம் நிலை
# 1 டொமைன் பெயர் சரியான டொமைன் பெயரை உள்ளிடவும் நிறைவு
# 2 சரிபார்ப்பு முறை மின்னஞ்சல், DNS, html போன்றவற்றின் அடிப்படையில் சரிபார்ப்பு விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் நிறைவு
# 3 முழுமையான சரிபார்ப்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முறையின்படி சரிபார்ப்பு செயல்முறையை வெற்றிகரமாக முடிக்கவும் நிலுவையில் உள்ளது
60% முடிந்தது (வெற்றி)